Ay

Ekim 2017

Vergisel İşlemlerde Mahkeme Kararlarına Uyma Zorunluluğu

Giriş Yargı kararlarına uyulması ve sonuçlarının yerine getirilmesi açısından adli yargı kararları ile idari yargı kararları arasında bir fark bulunmamakla birlikte, idari yargıda adli yargıdan farklı olarak, idare, hem davalıdır/davacıdır/itiraz edendir hem de nihai olarak yargı kararı sonuçlarının uygulayıcısı konumundadır....
Devamını Oku →

Vergi Sirküleri / 1

 Vergi Sirküleri/1  Tarihi : 29.09.2017 Sayısı : vergi-1/2017 İlgili Kanun Maddesi: VUK 160.md. Konusu: Mükellefiyet Kaydının Re’sen Terkini  Re’sen terkin; Vergi Usul Kanunu 160 ıncı maddesi  gereğince işi bırakma bildiriminde bulunmayanlardan, yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda işi bıraktığı tespit edilen...
Devamını Oku →

İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil/Terkin/İade Uygulaması

İhraç Kayıtlı Satışlarda Tecil-Terkin Uygulaması             1.1. Uygulamanın Genel Anlatımı Katma Değer Vergisi kanunun 11/1-c maddesi hükmü gereğince; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçılara teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından satıcıya ödenmez. Bu kapsamdaki satışlar için düzenlenen faturaya; “3065 sayılı...
Devamını Oku →

Reklamasyon Gideri

1- Giriş Ticareti yapılan mal veya hizmetin alıcısı tarafından istenilen evsafa ve kalite standartlarına uygun olmaması, teslimi gerçekleştirilen malların kusurlu olması veya niteliğini kaybetmesi vs. nedenlerle ortaya çıkan sorun alıcı firma için muhtemel ticari ve maddi kayıp niteliğindedir. Ticari hayatta...
Devamını Oku →