Ay

Şubat 2019

KDV İade Talep Süresinde Yeni Düzenleme

Vergi Sirküleri/1 Tarihi : 26.02.2019 Sayısı : vergi-1/2019 İlgili Kanun Maddesi:             Konusu: Katma Değer Vergisi İade Talep Süresinde Yeni Düzenleme 15/02/2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 23 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde...
Devamını Oku →