Kategori

Sirküler

KDV İade Talep Süresinde Yeni Düzenleme

Vergi Sirküleri/1 Tarihi : 26.02.2019 Sayısı : vergi-1/2019 İlgili Kanun Maddesi:             Konusu: Katma Değer Vergisi İade Talep Süresinde Yeni Düzenleme 15/02/2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 23 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde...
Devamını Oku →

İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi

Vergi Sirküleri/9  Tarihi : 11/06/2018 Sayısı : vergi-9/2018 Konusu: İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi Bilindiği üzere 7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı...
Devamını Oku →