YMM A.Ş.
KARABAL

KADRO

UZMAN
GÜVENİLİR 
DOĞRU ANALİZ
Soru ve Bilgi Talebleriniz İçin
İletişime Geçebilirsiniz

KARABAL
YMM A.Ş.

KDV İade İşlemleri

Mal ihracatı, indirimli oran ve tevkifatlartan doğan KDV iade işlemleri

Vergi Denetimi ve Tasdik İşlemleri

Güncel mevzuat kapsamında mükellefler nezdinde vergi mevzuatının uygunluk denetimi ve tam tasdik işlerinin gerçekleştirilmesi , raporlanması

İnceleme Danışmanlığı

Gerçek ve tüzel kişiler nezdinde kamu idaresi tarafından uygulanan denetimlerde vergi incelemesi danışmanlığı

Hizmetlerimiz

Sunduğumuz Başlıca Hizmetler

Gelir ve Kurumlar Vergisi Tam Tasdik İşlemleri

KDV - ÖTV İadesi

Vergi ve Vergi İnceleme Danışmanlığı

Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşma Danışmanlığı

Birleşme Devir ve Tasfiye İşlemleri

Yönetim Danışmanlığı

. Yasal defter ve belgeler ile mali tabloların
yürürlükteki vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
. KDV iadesi, ÖTV istisna ve indirimli vergi uygulamaları tasdiki
. Yeniden değerleme değer artış fonu tasdiki
. Yatırım indirimi istisnası tasdiki
. Sermaye düzeltme tasdiki
. Arge indirimi tasdiki
. Diğer özel amaçlı tasdik işlemleri

* İhracat teslimleri ve ihraç kaydıyla yapılan teslimlerden doğan KDV iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki,
* Uluslararası taşımacılıkta KDV iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki,
* İnşaat ve tekstil gibi indirimli KDV oranlarıyla mal ve hizmet tesliminde bulunan sektörlerde indirimli oran nedeniyle doğan KDV iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki,
* Araçlara ilişkin KDV iadesi işlemlerinin tasdiki,
Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil-terkin işlemlerinin tasdiki,
* İhracatta ÖTV iadesi tasdik işlemleri.

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüslerin;

a) Vergi mevzuatında meydana gelen değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi

b) Öznel yaklaşımlarla teknik bilgi ve danışmanlık hizmetleri sunulması

c) Maliye Bakanlığı Müfettişleri tarafından gerçek ve tüzel kişiler nezdinde yapılan vergi incelemelerine yönelik danışmanlık hizmetleri sunulması

Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinde sunulan danışmanlık hizmetleri, uzlaşmanın vaki olmaması veya uzlaşılmaması durumlarında vergi dava danışmanlığı

. Yasal mevzuat kapsamında birleşme işlemleri
. Devir işlemleri
. Tasfiye işlemleri
. Yürütme ve yönetmeye yönelik danışmanlık hizmetleri

. Şirketlerin gelişmesi kalkınmasını sağlamaya yönelik yapılması planlanan yatırımların analiz çalışması ve girişimciye ve yöneticiye sunulması işlemleri

  • karabal yeminli mali müşavirlik vergi denetim kurul başkanlığı
  • Karabal Yeminli Mali Müşavirlik