Vizyonumuz

Vizyonumuz

10 yılı aşkın süre Maliye Bakanlığı’nda Vergi Müfettişliği mesleğinde gerçek ve tüzel kişiler (şahıs ve kurumlar) nezdinde çeşitli konularda (KDV, ÖTV, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Damga Vergisi, vb.) vergi incelemesi yapmak suretiyle edindiğimiz sektörel deneyimi Yeminli Mali Müşavirlik alanında proaktif yaklaşımlara dönüştürme hedefiyle Karabal Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. kurulmuştur.

Şirketimiz gerçek ve tüzel kişilerin vergi alanında karşılaşabileceği muhtemel sorunları önlemek ve çözmek amacıyla öznel yaklaşımlarla planlama, denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmak üzere faaliyetlerine başlamıştır.