Karabal

Karabal Yeminli Mail Müşavirlik

Vergi Sirküleri/3 Yurtdışında Mortgage Yöntemiyle Satın Alınan Birim (mağaza, depo, ofis, showroom vb.) İçin Ödeme Desteği

Tarihi : 31.10.2017

Sayısı : vergi-3/2017

İlgili Tebliğ: Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 2010/6 No’lu Tebliğ

Konusu: Yurtdışından İpotekli satış (mortgage) yöntemiyle satın alınan birimler (mağaza, depo, ofis, showroom)  için ödeme planında yer alan ödeme taksiti (anapara ödemesi) nin 2010/6 No’lu Tebliğ kapsamında kira ödemesi sayılması.

31 Ekim 2017 tarih ve 30226 sayılı Resmi Gazetede Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 2010/6 No’lu Tebliğde değişiklik yapılmasına dair 2017/4 No’lu Tebliğ yayımlanmıştır.

Evvela, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in amacı;  Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

Tebliğ kapsamında “Birim”  yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsayı, ifade etmektedir.

2017/4 No’lu Tebliğ ile Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İpotekli satış (mortgage) yöntemiyle satın alınan birimler için ödeme planında yer alan ödeme taksiti (anapara ödemesi) bu Tebliğ kapsamında kira gideri olarak değerlendirilir. Bu çerçevede yapılacak yıllık destek ödemesi, rayice göre hesaplanan yıllık kira destek ödeme tutarını geçemez.”

Mezkur değişiklik ile yurt dışında mortgage yöntemiyle yani ipotekli satış yöntemi ile satın alınan birimler (mağaza, depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası vs) için belirlenen ödeme planında yer alan taksit ödemelerine ilişkin anapara ödemesi de 2010/6 no’lu tebliğ kapsamında kira gideri olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda yapılacak yıllık destek ödemesi, rayice göre hesaplanan yıllık kira destek ödeme tutarını geçemeyecektir.

vergibilimi.com

 

Leave a Reply